QTIR

Pomáháme zefektivnit odbavení a navigování vozidel ve výrobních podnicích a logistických areálech

Představení

Efektivní systém pro řízení, kontrolu a odbavení nákladních vozidel

Qtir je moderní systém, který dokáže efektivně řešit odbavení a navigaci nákladních vozidel ve výrobních podnicích, logistických centrech, skladech a podobných provozech, ve kterých dochází k velkému pohybu nákladních vozidel. Díky odbavovacímu systému Qtir dokážete přesně evidovat a sledovat pohyb vozidel. Integrace s dalšími zařízeními, jako jsou kamery čtecí SPZ, RFID čtečky, závory, displeje a další umožní automatickou navigaci vozidla k místu odbavení bez další interakce s pracovníky skladu a logistiky. Zvyšuje se tím efektivita odbavení, snižují se nároky na lidské zdroje a dochází k úspoře času a tím i nákladů.

Odbavovací systém pro nákladní vozidla - rampový displej
Odbavovací systém pro nákladní vozidla - kamera
Odbavovací systém pro nákladní vozidla - halový displej
Odbavovací systém pro nákladní vozidla - brána se závorou
Plánování a samoobslužná registrace vozidel
Rychlé odbavení vozidel
Kontrolní stanoviště a reporty

Plánování a samoobslužná registrace vozidel

Modul plánování umožňuje několik typů plánů, od očekávaného příjezdu přepravy v daný den až po naplánování konkrétního časového okna na vybrané rampě. Tyto informace lze také čerpat ze systémů třetích stran, jako je SAP, Vision a podobně prostřednictvím automatizovaných importů. Z plánovaných přeprav jsou čerpána data při registraci vozidel do systému. Tu provádí řidič na samoobslužném kiosku, což snižuje časové nároky na komunikaci s obsluhou. Registrace probíhá výběrem z plánovaných přeprav, případně zadáním identifikátoru přepravy. Tím je zajištěna identifikace a zařazení přepravy do systému. Obsluha má následně okamžitý přehled o čekajících vozidlech.

Plánování a samoobslužná registrace vozidel

Rychlé odbavení vozidel

Pracovníci expedice mají vždy aktuální přehled o vozidlech připravených k odbavení s veškerými potřebnými informacemi. Vyvolání vozidla k odbavení je realizováno pomocí dotykových kiosků, do kterých se pracovníci přihlásí pomocí svých zaměstnaneckých karet a ve velmi intuitivním prostředí jsou schopni na jedno stisknutí vyvolat vozidlo na určenou rampu. O snadné navádění vozidel k místu odbavení se poté starají venkovní velkoplošné LED panely, které řidiče například za pomoci jeho SPZ směřují k místu odbavení. Zároveň je možné využít podpůrných prostředků jako třeba odeslání SMS řidiči při vyvolání a podobně.

Rychlé odbavení vozidel

Kontrolní stanoviště a reporty

Do odbavovacího procesu lze také zakomponovat kontrolní stanoviště, jako například vrátnice, vážná místa a podobně. Ze všech těchto stanovišť probíhá sběr různých dat například fotografií z kamer, načtených SPZ, QR čteček, RFID... a jsou přiřazována ke konkrétní přepravě. Veškerá data o přepravách, zejména pak časy příjezdu, zahájení a ukončení odbavování, slouží k zobrazování on-line přehledů o stavu odbavování vozidel a rovněž k následnému generování reportů. Získáte tak detailní statistické přehledy o průběhu odbavení každé přepravy.

Kontrolní stanoviště a reporty

Model

Modelový příklad použití

Pro lepší představu, jak celý proces odbavení probíhá, byl připraven jednoduchý příklad odbavení s pěti základními kroky. Jednotlivé kroky a úkony v nich prováděné se mohou měnit v návaznosti na potřeby zákazníka. Systém Qtir je velice flexibilní a před samotnou implementací probíhá důkladná analýza. Ta zajistí, aby byl celý systém již od začátku nastaven dle procesů a potřeb zákazníka. Samozřejmostí jsou úpravy na zakázku a možnost průběžných změn nastavení.


 1. Plánování

  Oddělení logistiky zadává plánované přepravy, včetně všech potřebných informací k odbavení do aplikace nakládkových oken. Alternativně lze přenášet tyto informace automaticky z interního IS zákazníka.


 2. Registrace

  Řidiči se na samoobslužném kiosku registrují pomocí čísla přepravy či SPZ. Doplní telefonní číslo a po potvrzení bezpečnostních informací je vytištěn lístek s čárovým kódem.


 3. Vjezd do areálu

  Po vyvolání skladníkem se na displeji zobrazí SPZ a místo odbavení. Řidiči přichází také SMS s detailními informacemi. Vjezd do areálu je povolen na základě načtení SPZ před vjezdovou závorou.


 4. Odbavení

  Po příjezdu kamionu na rampu zaznamená skladník v aplikaci začátek odbavení. Po ukončení odbavení předá řidiči dokumenty, zaznamená počet naložených palet a čas dokončení odbavení.


 5. Kontrola a odjezd

  Na odjezdu je po přiložení čárového kódu na lístečku provedeno snímání SPZ a vážení. Vrátný provede kontrolu nákladu, v aplikaci potvrdí automaticky načtené údaje, čímž dojde ke zvednutí závory a ukončení odbavení.

Reference


Kontakt

Pokud Vás naše řešení zaujalo, zanechte nám kontakt na Vás

Zaujalo Vás naše řešení, ale nejste si jistí, zda splní všechny vaše požadavky? Máte další otázky, na které jste na našich stránkách nenalezli odpovědi? Pokud ano, není problém se dohodnout na osobní schůzce, prezentaci, případně uskutečnit referenční návštěvu u některého z našich zákazníků.

Kliknutím na tlačítko souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů dle popisu v dokumentu Zásady a ochrana osobních údajů.