Skip to main content

Pomáháme zefektivnit odbavení a navigování vozidel ve výrobních podnicích a logistických areálech

Představení

Efektivní systém pro řízení, kontrolu a odbavení nákladních vozidel

QTIR je moderní dopravní odbavovací systém, který dokáže efektivně řešit odbavení a navigaci nákladních vozidel ve výrobních podnicích, logistických centrech, skladech a podobných provozech, ve kterých dochází k velkému pohybu nákladních vozidel. Díky elektronickému odbavovacímu systému QTIR dokážete přesně evidovat a sledovat pohyb vozidel. Integrace s dalšími zařízeními, jako jsou kamery čtecí RZ, RFID čtečky, závory, displeje a další umožní automatickou navigaci vozidla k místu odbavení bez další interakce s pracovníky skladu a logistiky. Zvyšuje se tím efektivita odbavení, snižují se nároky na lidské zdroje a dochází k úspoře času a tím i nákladů.

Plánování přeprav TSM

Time slot management (TMS) je online rezervační systém umožňující plánování přeprav z pozice dispečera na konkrétní den nebo časové okno. Při vytváření časových oken přepravci je možné z pozice administrátora nastavit různá omezení, jako délku časového okna, jejich maximální počet, zohlednit pracovní dobu, apod. tak, aby bylo docíleno co možná největší efektivity vytížení ramp a manipulantů. Samozřejmostí je provázání s IS třetích stran, jako je SAP, Vision, ABRA, apod., ze kterých lze informace pro plánování přeprav čerpat.

Registrace přeprav YMS

Z plánovaných přeprav jsou čerpána data při registraci vozidel do YMS. K registraci přeprav do YMS slouží samoobslužný kiosek, což snižuje nároky na komunikaci s obsluhou. Registrace probíhá výběrem z plánovaných přeprav, případně zadáním identifikátoru přepravy. Po dokončení registrace má obsluha okamžitě přehled o čekajících vozidlech. Samoobslužný kiosek neslouží jen k registraci přeprav, ale v různých variantách umožňuje také skenování dokumentů, popřípadě tisk. Například tisk přepravních dokumentů po dokončení odbavení. Registrace ji možné provést také automaticky pomocí RZ kamer.

Rychlé odbavení vozidel YMS

Pracovníci expedice mají vždy aktuální přehled o vozidlech připravených k odbavení s veškerými potřebnými informacemi. Vyvolání vozidla k odbavení může být realizováno pomocí webové aplikace, mobilní aplikace nebo kiosku s dotykovou obrazovkou. Výhodou kiosků je možnost přihlášení pomocí zaměstnaneckých karet. Ve velmi intuitivním prostředí je obsluha schopna na jedno stisknutí vyvolat vozidlo na určenou rampu. O snadné navádění vozidel k místu odbavení se poté starají venkovní velkoplošné LED panely, které řidiče například za pomoci jeho RZ směřují k místu odbavení. Zároveň je možné využít podpůrných prostředků jako třeba odeslání SMS řidiči při vyvolání a podobně.

Kontrolní mechanismy YMS

Do odbavovacího procesu lze také zakomponovat kontrolní stanoviště, jako například vrátnice, vážná místa a podobně. Ze všech těchto stanovišť probíhá sběr různých dat například fotografií z kamer, načtených RZ, QR čteček, RFID… a jsou přiřazována ke konkrétní přepravě. Veškerá data o přepravách, zejména pak časy příjezdu, zahájení a ukončení odbavování, slouží k zobrazování on-line přehledů o stavu odbavování vozidel a rovněž k následnému generování reportů. Získáte tak detailní statistické přehledy o průběhu odbavení každé přepravy.

Statistické výstupy – Reporty

Nedílnou součástí YMS a TMS jsou přehledné reporty. Systém nabízí základní reporty jako KPI report, Quality report, Improving report, ale také spoustu dalších. Kromě reportů dostupných v aplikaci, nabízí systém QTIR také modul automatického reportingu. Prostřednictvím tohoto modulu lze nastavit automatizované zasílání vybraných ukazatelů vedoucím pracovníkům a managementu. Díky těmto ukazatelům a datovým souborům, které lze dále zpracovávat, získají klíčový uživatelé informace o efektivitě a celkovém výkonu.

Plánování přeprav TSM

Time slot management (TMS) je online rezervační systém umožňující plánování přeprav z pozice dispečera na konkrétní den nebo časové okno. Při vytváření časových oken přepravci je možné z pozice administrátora nastavit různá omezení, jako délku časového okna, jejich maximální počet, zohlednit pracovní dobu, apod. tak, aby bylo docíleno co možná největší efektivity vytížení ramp a manipulantů. Samozřejmostí je provázání s IS třetích stran, jako je SAP, Vision, ABRA, apod., ze kterých lze informace pro plánování přeprav čerpat.

Rychlé odbavení vozidel YMS

Pracovníci expedice mají vždy aktuální přehled o vozidlech připravených k odbavení s veškerými potřebnými informacemi. Vyvolání vozidla k odbavení může být realizováno pomocí webové aplikace, mobilní aplikace nebo kiosku s dotykovou obrazovkou. Výhodou kiosků je možnost přihlášení pomocí zaměstnaneckých karet. Ve velmi intuitivním prostředí je obsluha schopna na jedno stisknutí vyvolat vozidlo na určenou rampu. O snadné navádění vozidel k místu odbavení se poté starají venkovní velkoplošné LED panely, které řidiče například za pomoci jeho RZ směřují k místu odbavení. Zároveň je možné využít podpůrných prostředků jako třeba odeslání SMS řidiči při vyvolání a podobně.

Registrace přeprav YMS

Z plánovaných přeprav jsou čerpána data při registraci vozidel do YMS. K registraci přeprav do YMS slouží samoobslužný kiosek, což snižuje nároky na komunikaci s obsluhou. Registrace probíhá výběrem z plánovaných přeprav, případně zadáním identifikátoru přepravy. Po dokončení registrace má obsluha okamžitě přehled o čekajících vozidlech. Samoobslužný kiosek neslouží jen k registraci přeprav, ale v různých variantách umožňuje také skenování dokumentů, popřípadě tisk. Například tisk přepravních dokumentů po dokončení odbavení. Registrace ji možné provést také automaticky pomocí RZ kamer.

Kontrolní mechanismy YMS

Pracovníci expedice mají vždy aktuální přehled o vozidlech připravených k odbavení s veškerými potřebnými informacemi. Vyvolání vozidla k odbavení může být realizováno pomocí webové aplikace, mobilní aplikace nebo kiosku s dotykovou obrazovkou. Výhodou kiosků je možnost přihlášení pomocí zaměstnaneckých karet. Ve velmi intuitivním prostředí je obsluha schopna na jedno stisknutí vyvolat vozidlo na určenou rampu. O snadné navádění vozidel k místu odbavení se poté starají venkovní velkoplošné LED panely, které řidiče například za pomoci jeho RZ směřují k místu odbavení. Zároveň je možné využít podpůrných prostředků jako třeba odeslání SMS řidiči při vyvolání a podobně.

Statistické výstupy – Reporty

Nedílnou součástí YMS a TMS jsou přehledné reporty. Systém nabízí základní reporty jako KPI report, Quality report, Improving report, ale také spoustu dalších. Kromě reportů dostupných v aplikaci, nabízí systém QTIR také modul automatického reportingu. Prostřednictvím tohoto modulu lze nastavit automatizované zasílání vybraných ukazatelů vedoucím pracovníkům a managementu. Díky těmto ukazatelům a datovým souborům, které lze dále zpracovávat, získají klíčový uživatelé informace o efektivitě a celkovém výkonu.

Model

Modelový příklad použití

Pro lepší představu, jak celý proces odbavení probíhá, byl připraven jednoduchý příklad odbavení s pěti základními kroky. Jednotlivé kroky a úkony v nich prováděné se mohou měnit v návaznosti na potřeby zákazníka. Systém QTIR je velice flexibilní a před samotnou implementací probíhá důkladná analýza. Ta zajistí, aby byl celý systém již od začátku nastaven dle procesů a potřeb zákazníka. Samozřejmostí jsou úpravy na zakázku a možnost průběžných změn nastavení.

Plánování

Oddělení logistiky zadává plánované přepravy, včetně všech potřebných informací k odbavení do aplikace nakládkových oken. Alternativně lze přenášet tyto informace automaticky z interního IS zákazníka.

Vjezd do areálu

Po vyvolání skladníkem se na displeji zobrazí RZ a místo odbavení. Řidiči přichází také SMS s detailními informacemi. Vjezd do areálu je povolen na základě načtení RZ před vjezdovou závorou

Kontrola a odjezd

Na odjezdu je po přiložení čárového kódu na lístečku provedeno snímání RZ a vážení. Vrátný provede kontrolu nákladu, v aplikaci potvrdí automaticky načtené údaje, čímž dojde ke zvednutí závory a ukončení odbavení.
01

Plánování

Oddělení logistiky zadává plánované přepravy, včetně všech potřebných informací k odbavení do aplikace nakládkových oken. Alternativně lze přenášet tyto informace automaticky z interního IS zákazníka.
02

Vjezd do areálu

Po vyvolání skladníkem se na displeji zobrazí RZ a místo odbavení. Řidiči přichází také SMS s detailními informacemi. Vjezd do areálu je povolen na základě načtení RZ před vjezdovou závorou
03

Kontrola a odjezd

Na odjezdu je po přiložení čárového kódu na lístečku provedeno snímání RZ a vážení. Vrátný provede kontrolu nákladu, v aplikaci potvrdí automaticky načtené údaje, čímž dojde ke zvednutí závory a ukončení odbavení.
04

Registrace

Řidiči se na samoobslužném kiosku registrují pomocí čísla přepravy či RZ. Doplní telefonní číslo a po potvrzení bezpečnostních informací je vytištěn lístek s čárovým kódem.
05

Odbavení

Po příjezdu kamionu na rampu zaznamená skladník v aplikaci začátek odbavení. Po ukončení odbavení předá řidiči dokumenty, zaznamená počet naložených palet a čas dokončení odbavení.

Registrace

Řidiči se na samoobslužném kiosku registrují pomocí čísla přepravy či RZ. Doplní telefonní číslo a po potvrzení bezpečnostních informací je vytištěn lístek s čárovým kódem.

Odbavení

Po příjezdu kamionu na rampu zaznamená skladník v aplikaci začátek odbavení. Po ukončení odbavení předá řidiči dokumenty, zaznamená počet naložených palet a čas dokončení odbavení.

Reference

 • Díky systému QTIR se urychlilo odbavení a zjednodušila se nám komunikace s řidiči

  Pavel Jedlička – Vedoucí skladu CDC

 • Efektivní a inteligentní systém odbavení s individuálním řešením.

  Miroslav Šulc – technický ředitel

 • Komplexní řešení s velkou mírou automatizace, které splnilo očekávání.

  Všeobecný názor – kolektiv zaměstnanců společnosti

 • Dodané řešení nám díky vývoji na míru přesně pokrylo naše potřeby.

  Jiří Kubala – Leiter Logistik / Logistics Manager

 • Dodané řešení vyvolávacího systému QTIR nám zrychlilo a zjednodušilo proces odbavení kamionů.

  Josef Pöschl – Bead Wire Logistics specialist

 • Sezónní návaly práce zvládáme díky systému společnosti Tetronik

  VF Czech s.r.o. – kolektiv zaměstnanců

 • Řešení, které urychlilo a zjednodušilo komunikaci s řidiči

  Vamar International s.r.o. – kolektiv zaměstnanců

Kontakt

Pokud Vás naše řešení zaujalo, zanechte nám kontakt na Vás

Zaujalo Vás naše řešení, ale nejste si jistí, zda splní všechny vaše požadavky? Máte další otázky, na které jste na našich stránkách nenalezli odpovědi? Pokud ano, není problém se dohodnout na osobní schůzce, prezentaci, případně uskutečnit referenční návštěvu u některého z našich zákazníků.  TETRONIK v.d.  Tel: 416 782 458  Email: tetronik@tetronik.cz