Skip to main content

Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o

Představení

Systém pro automatizaci a plynulost odbavení

Společnost Mubea je rodinná německá firma s více jak stoletou tradicí a globální působností. Vyvíjí a vyrábí komponenty pro všechny významné světové výrobce automobilů.

Řešení

Odbavovací systém realizovaný přesně na míru

Řidiči kamionů přijíždějících k areálu nejprve zaparkují na odstavném parkovišti, zde pak zaregistrují svou přepravu na samoobslužném venkovním kiosku pomocí dotykové obrazovky. Rozhraní pro registraci je provedeno v několika jazykových mutacích a řidičům umožňuje rychlou orientaci při registrování přepravy. Správné zařazení přepravy a následná navigace je již při registraci podpořena kombinací výběru a zadání správných údajů přepravy. Po registraci se přepravy zapíší do systému, odkud již mohou být vyvolávány na konkrétní stanoviště (vnitřní parkoviště, sklady, kanceláře). Vyvolávání probíhá pomocí velkoplošného LED displeje umístěného na odstavném parkovišti a SMS zprávy, která je odeslaná na mobilní telefon řidiče kamionu. Po vyvolání kamionu do areálu (k proclení, nakládce, aj.) obdrží řidič SMS zprávou pokyn k přesunu na konkrétní pozici. Při příjezdu k bráně je pomocí kamery se záznamem a čtením RZ vyvolané vozidlo identifikováno a automaticky vpuštěno do areálu. Všechna vozidla, přijíždějící do areálu, jsou identifikována, přičemž průjezd branou je automatizován a je umožněn pouze vozidlům s povoleným vjezdem. Vpuštění ostatních vozidel je řešeno individuálně. Odbavování kamionů probíhá v aplikaci skladníků, kteří provádí vykládku, nakládku a proclení vykládky. Modul pro kancelář umožňuje jediným tlačítkem vyvolat řidiče k vyzvednutí celních dokumentů, po němž následuje pomocí jiného tlačítka pokyn k opuštění areálu. Pokyny jsou řidičům opět předávány pomocí SMS zprávy, tím se zabrání nežádoucímu osobnímu kontaktu s řidiči. Odjezd vozidel z areálu je kontrolován opět pomocí kamer se záznamem a čtením RZ, automatizovanými procesy je tak eliminován případný odjezd vozidel před provedením všech potřebných odbavovacích úkonů. Veškeré kroky odbavení jsou neustále zaznamenávány a vedoucím pracovníkům jsou v případě potřeby k dispozici podrobné záznamy.

  • Dodané řešení nám díky vývoji na míru přesně pokrylo naše potřeby.

    Jiří Kubala – Leiter Logistik / Logistics Manager

Výsledek a přínos

Automatizace přinášející zrychlení procesu odbavení

Po zavedení systému do praxe se minimalizovala nežádoucí komunikace řidičů s obsluhou. Řidiči mají vždy přesné instrukce a vědí, co v každém kroku odbavení dělat. Výsledkem je zrychlení a zefektivnění celého procesu odbavení ve všech jeho krocích.

Kontakt

Pokud Vás naše řešení zaujalo, zanechte nám kontakt na Vás

Zaujalo Vás naše řešení, ale nejste si jistí, zda splní všechny vaše požadavky? Máte další otázky, na které jste na našich stránkách nenalezli odpovědi? Pokud ano, není problém se dohodnout na osobní schůzce, prezentaci, případně uskutečnit referenční návštěvu u některého z našich zákazníků.    TETRONIK v.d.  Tel: 416 782 458  Email: tetronik@tetronik.cz