Skip to main content

Kiswire Cord Czech s.r.o.

Představení

Systém pro zefektivnění komunikace a odbavení

Společnost Kiswire je světovým výrobcem ocelových drátů a lan sídlící v průmyslové zóně Triangle u Žatce. V říjnu 2019 proběhla realizace vyvolávacího systému pro nákladní vozidla.

Řešení

Jednoduché, ale efektivní řešení

Při příjezdu na odstavné parkoviště zastavují řidiči naproti hale, na které je umístěn LED displej. Registrace probíhá na samoobslužném kiosku umístěném ve vrátnici. Rozhraní pro registraci je navrženo tak, aby bylo co nejvíce intuitivní a je k dispozici v několika jazykových mutacích. Řidiči se tak dokáží i bez předchozí zkušenosti rychle zorientovat a registrovat. Pro obsluhu bylo vytvořeno rozhraní pro vyvolání a navigaci k místu odbavení na míru dle provedené analýzy. Jedním kliknutím tak lze vyvolat dalšího čekajícího ve frontě. Obsluze tak nevzniká téměř žádná další zátěž a může svůj čas plně věnovat odbavení. Při vyvolání je na displeji zobrazeno pořadové číslo přidělené při registraci. Vyvolání je podpořeno odesláním lokalizované SMS na telefonní číslo, které zadal řidič při registraci, ve které jsou uvedeny další podrobnosti k odbavení. Samozřejmostí jsou statistické údaje o počtu odbavených vozidel, čekacích dobách, délce odbavení a další hlídané parametry.
  • Dodané řešení vyvolávacího systému QTIR nám zrychlilo a zjednodušilo proces odbavení kamionů.

    Josef Pöschl – Bead Wire Logistics specialist

Výsledek a přínos

Plynulost a přehled v procesu odbavení

Po zavedení systému do praxe se minimalizovala nežádoucí komunikace řidičů s obsluhou. Obsluha má také neustálý přehled o registrovaných vozidlech a stavu, ve kterém se nacházejí. Celý proces odbavení se tak zpřehlednil a je plynulejší. Nasazení systému bylo podpořeno analýzou, díky které byla instalace a zavedení systému do praxe rychlé a bez komplikací.

Kontakt

Pokud Vás naše řešení zaujalo, zanechte nám kontakt na Vás

Zaujalo Vás naše řešení, ale nejste si jistí, zda splní všechny vaše požadavky? Máte další otázky, na které jste na našich stránkách nenalezli odpovědi? Pokud ano, není problém se dohodnout na osobní schůzce, prezentaci, případně uskutečnit referenční návštěvu u některého z našich zákazníků.    TETRONIK v.d.  Tel: 416 782 458  Email: tetronik@tetronik.cz