Skip to main content

KLAUS Timber a.s.

Představení

Komfortní odbavení, přesná orientace, úspora času a prostředků

Společnost KLAUS Timber a.s. působí na trhu s dřevěnými obaly. K přepravě všech výrobků využívají vlastní kamionovou dopravu, zároveň do areálu vjíždí kamiony zákazníků a dodavatelů. Vyvolávací systém QTIR byl navržen a přizpůsoben náročným požadavkům a stal se nepostradatelnou součástí logistických procesů v nově vybudovaném areálu.

Řešení

Všechny kroky odbavení pod kontrolou

Vyvolávací systém QTIR nepřetržitě získává z interního systému zákazníka informace o avizovaných přepravách. Při vjezdu do areálu Dvorec jsou pomocí kamery rozpoznány RZ všech přijíždějících vozidel. Vozidla jsou do areálu vpuštěna na základě identifikace vozidla dle RZ a ověření oprávněnosti vjezdu systému QTIR. Řidiči kamionů externích přepravců registrují svou přepravu na venkovním samoobslužném kiosku s dotykovou obrazovkou. Informace o registrovaných přepravách okamžitě získávají manipulanti na halách a pomocí tabletu s aplikací QTIR vyvolávají jednotlivé přepravy k odbavení na konkrétní odbavovací rampy. Vyvolávání probíhá pomocí SMS zprávy, která je odeslaná na mobilní telefon řidiče kamionu. Průjezd přes hlavní bránu je automatizován. Pro případnou další komunikaci řidiče s velínem je instalován interkom. Manipulanti na odbavovacích rampách přepravy pomocí tabletu s aplikací QTIR nejen odbavují, ale zároveň mohou přepravy registrovat. Během odbavení jsou tabletem pořizovány fotografie z procesu nakládky, které jsou uloženy v systému QTIR u dané přepravy k dalšímu zpracování a pro případnou pozdější kontrolu. Prostřednictvím tabletů s QTIR mají také manipulanti přímo na vysokozdvižných vozících přístup k aktuálním dokumentům přepravy, zejména pak k nakládkovému listu dle kterého provedou nakládku. Odjezd vozidel z areálu je opět automatizován, závora je otevřena na základě načtení RZ.

  • Efektivní a inteligentní systém odbavení s individuálním řešením.

    Miroslav Šulc – technický ředitel

Výsledek a přínos

Automatizace expedice zvyšuje komfort všem zúčastněným

Vyvolávací systém přinesl úsporu prostředků a času, automatizoval a zefektivnil jednotlivé kroky expedice výrobků a minimalizoval nadbytečnou interakci mezi řidiči nákladních vozidel a pracovníky expedice. Systém QTIR se velice rychle stal nedílnou součástí automatizovaného řízení expedice.

Kontakt

Pokud Vás naše řešení zaujalo, zanechte nám kontakt na Vás

Zaujalo Vás naše řešení, ale nejste si jistí, zda splní všechny vaše požadavky? Máte další otázky, na které jste na našich stránkách nenalezli odpovědi? Pokud ano, není problém se dohodnout na osobní schůzce, prezentaci, případně uskutečnit referenční návštěvu u některého z našich zákazníků.    TETRONIK v.d.  Tel: 416 782 458  Email: tetronik@tetronik.cz