VAMAR INTERNATIONAL s.r.o.

Představení

Systém pro logistiku

Logistická firma Vamar International byla založena v roce 1992. Od té doby se z malé firmy stala velká logistická společnost s celosvětovým dosahem, poskytující kompletní logistické služby.

Řešení

Kompletní informace o odbavení na jednom místě

Při příjezdu do areálu zaparkují řidiči na stanovených místech a přecházejí do objektu s kanceláří. Zde se nachází registrační kiosek. Kiosek je v prvním kroku možné přepnout do jednoho z šesti jazyků. Na dalších obrazovkách zadávají postupně řidiči další informace pro urychlení komunikace s obsluhou, jako jméno, telefonní číslo, registrační značky a čísla shipmentu. Číslo je validováno proti importovaným informacím a v případě špatného zadání, je řidič na tuto skutečnost upozorněn. Na základě tohoto čísla se obsluze spárují informace zadané řidičem s kompletními informacemi o odbavení. Obsluha má tak všechny informace pohromadě v jednom rozhraní vytvořeném na míru, dle požadavků zákazníka. Z rozhraní je následně možné vytisknout formulář pro přijetí kamionu se všemi potřebnými informacemi, vyvolat řidiče ke zvolené rampě, doplnit informace o zahájení a ukončení odbavení, případně informace o problému s odbavením. Vyvolání probíhá prostřednictvím zaslání SMS na telefonní číslo zadané při registraci.

Řešení, které urychlilo a zjednodušilo komunikaci s řidiči

Vamar International s.r.o. - kolektiv zaměstnanců

Výsledek a přínos

Kompletní informace a funkce pro odbavení v jedné aplikaci

Díky registraci na samoobslužném kiosku se zmenšila administrativní zátěž obsluhy. Po zadání čísla shipmentu se všechny informace o přepravě párují a jednotlivé kroky a jejich časy, tedy například registrace, vyvolání, začátek a konec odbavení jsou logovány a slouží k řešení případných reklamací a generování statistických údajů. Samotné odbavení je díky integraci všech informací a funkcí v jedné aplikaci znatelně rychlejší.

Kontakt

Pokud Vás naše řešení zaujalo, zanechte nám kontakt na Vás

Kontakt