KLAUS Timber a.s.

Představení

Komfortní odbavení, přesná orientace, úspora času a prostředků

Společnost KLAUS Timber a.s. působí na trhu s dřevěnými obaly. K přepravě všech výrobků využívají vlastní kamionovou dopravu, zároveň do areálu vjíždí kamiony zákazníků a dodavatelů. Vyvolávací systém QTIR byl navržen a přizpůsoben náročným požadavkům a stal se nepostradatelnou součástí logistických procesů v nově vybudovaném areálu.

Řešení

Všechny kroky odbavení pod kontrolou

Vyvolávací systém QTIR nepřetržitě získává z interního systému zákazníka informace o avizovaných přepravách. Při vjezdu do areálu Dvorec jsou pomocí kamery rozpoznány RZ všech přijíždějících vozidel. Vozidla jsou do areálu vpuštěna na základě identifikace vozidla dle RZ a ověření oprávněnosti vjezdu systému QTIR. Řidiči kamionů externích přepravců registrují svou přepravu na venkovním samoobslužném kiosku s dotykovou obrazovkou. Informace o registrovaných přepravách okamžitě získávají manipulanti na halách a pomocí tabletu s aplikací QTIR vyvolávají jednotlivé přepravy k odbavení na konkrétní odbavovací rampy. Vyvolávání probíhá pomocí SMS zprávy, která je odeslaná na mobilní telefon řidiče kamionu. Průjezd přes hlavní bránu je automatizován. Pro případnou další komunikaci řidiče s velínem je instalován interkom. Manipulanti na odbavovacích rampách přepravy pomocí tabletu s aplikací QTIR nejen odbavují, ale zároveň mohou přepravy registrovat. Během odbavení jsou tabletem pořizovány fotografie z procesu nakládky, které jsou uloženy v systému QTIR u dané přepravy k dalšímu zpracování a pro případnou pozdější kontrolu. Prostřednictvím tabletů s QTIR mají také manipulanti přímo na vysokozdvižných vozících přístup k aktuálním dokumentům přepravy, zejména pak k nakládkovému listu dle kterého provedou nakládku. Odjezd vozidel z areálu je opět automatizován, závora je otevřena na základě načtení RZ.

Efektivní a inteligentní systém odbavení s individuálním řešením.

Miroslav Šulc - technický ředitel

Výsledek a přínos

Automatizace expedice zvyšuje komfort všem zúčastněným

Vyvolávací systém přinesl úsporu prostředků a času, automatizoval a zefektivnil jednotlivé kroky expedice výrobků a minimalizoval nadbytečnou interakci mezi řidiči nákladních vozidel a pracovníky expedice. Systém QTIR se velice rychle stal nedílnou součástí automatizovaného řízení expedice.

Kontakt

Pokud Vás naše řešení zaujalo, zanechte nám kontakt na Vás

Kontakt